Dagmar Hiltenkamp Im Gang 46 52511 Geilenkirchen
Tel. 02451 68983 eMail: davo2000@t-online.de www.dagmar-hiltenkamp.de
GALERIE 1
Öl auf Leinwand, 200x140 1.02 Öl auf Leinwand, 200x140 1.03 Öl auf Leinwand, 160x120 1.04 Öl auf Leinwand, 100x120 2.01 Öl auf Leinwand, 100x120 2.02 Öl auf Leinwand, 100x120 2.03 Öl auf Leinwand, 100x120 2.04 Öl auf Leinwand, 4x200x50 3.01 Öl auf Leinwand, 100x100 3.02 Öl auf Leinwand, 60x60 3.03 Öl auf Leinwand, 60x60 3.04 Öl auf Leinwand, 70x60 4.01 Öl auf Leinwand, 50x50 4.02 Öl auf Leinwand, 50x50 4.03 Öl auf Leinwand, 50x50 4.04
5.01 Öl auf Leinwand, 100x100 5.02 Öl auf Leinwand, 140x100 5.03 Öl auf Leinwand, 140x100 5.04 Öl auf Leinwand, 80x100 6.01 Öl auf Leinwand, 120x100 6.02 Öl auf Leinwand, 100x80 6.03 Öl auf Leinwand, 3x50x40 6.04 Ölkreide auf Papier, 50x70 7.01 Ölkreide auf Papier, 100x100 7.02 Ölkreide auf Papier, 100x100 7.03 Ölkreide auf Papier, 100x100 7.04 Öl auf Leinwand, 140x100
1 2 3 4 5 6 7
1.01
1.02
1.03
1.04
2
2.01
2.02
2.03
2.04
3
3.01
3.02
3.03
3.04
4
4.01
4.02
4.03
4.04
5
5.01
5.02
5.03
5.04
6
6.01
6.02
6.03
6.04
7
7.01
7.02
7.03
7.04
Öl auf Leinwand, 70x60 4.01
Öl auf Leinwand, 100x120 1.01
Öl auf Leinwand, 100x120 2.01
Öl auf Leinwand, 4x200x50 3.01
Öl auf Leinwand, 100x100 5.01
Öl auf Leinwand, 120x100 6.01
Ölkreide auf Papier, 100x100 7.01
Dagmar Hiltenkamp Im Gang 46 52511 Geilenkirchen
Tel. 02451 68983 eMail: davo2000@t-online.de www.dagmar-hiltenkamp.de
GALERIE